Wednesday, October 21, 2009

Songs:My Mother

Who should I give my love to?
My respect and my honor to
Who should I pay good mind to?
After Allah
And Rasulullah

Comes your mother
Who next? Your mother
Who next? Your mother
And then your father

Cause who used to hold you
And clean you and clothes you
Who used to feed you?
And always be with you
When you were sick
Stay up all night
Holding you tight
That's right no other
Your mother (My mother)

Who should I take good care of?
Giving all my love
Who should I think most of?
After Allah
And Rasulullah

Comes your mother
Who next? Your mother
Who next? Your mother
And then your father

Cause who used to hear you
Before you could talk
Who used to hold you?
Before you could walk
And when you fell who picked you up
Clean your cut
No one but your mother
My mother

Who should I stay rigt close to?
Listen most to
Never say no to
After Allah
And Rasulullah

Comes your mother
Who next? Your mother
Who next? Your mother
And then your father

Cause who used to hug you
And buy you new clothes
Comb your hair
And blow your nose
And when you cry
Who wiped your tears?
Knows your fears
Who really cares?
My mother

Say Alhamdulillah
Thank you Allah
Thank you Allah
For my mother.

SUMBER AL-QURAN

Allah subhannahu wa Ta’ala telah berfiman, yang bermaksud;”Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.

Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin , maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka . Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang –orang yang zalim .”(Al-Maidah:51)

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya.”
(Al-Mujadilah: 22)

SYARIAT ISLAM

Adapun tema kasih sayang yang sering menjadi alasan orang untuk ikut merayakannya, Islam tidak memungkiri bahawasanya hal tersebut sesuatu yanf asasi bagi manusia. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda: “Sayangilah apa yang ada di muka bumi maka yang berada di langit akan menyayangimu.”.

Tetapi islam memerintahkan bahawa perasaan kasih sayang tersebut harus di wujudkan sesuai dengan aturan-aturan syar’i. Ini penting untuk diperhatikan kerana biasanya perayaan ini banyak di lakukan oleh generasi muda yang memanfaatkan perayaan tersebut untuk menjalinkan perasaan kasih saying dengan lawan jenis yang jauh dari nilai-nilai syar’i.

MENGAPA VALENTINE DI HARAMKAN?

Perayaan dalam islam adalah ibadat, ia telah ditentukan cara dan penghayatinya oleh nabi. Dalam sebuah hadis, baginda bersabda: Setiap kaum ada perayaan. Bagi kaum ini (islam) juga ada hari-hari perayaannya, iaitu Hari Raya Fitrah dan Hari Raya Korban. (Al-Bukhari 952, Muslim 189200). Kita dilarang keras meniru kaum musyrikin atau penyembah berhala.

Sesiapa meniru budaya sesuatu kaum, maka ia tergolong dalam kaum itu. Banyak ayat Al-Quran dan hadis melarang amalan meniru seperti sabdanya: Sesiapa menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk dalam kaum itu.

Percintaan yang dimaksudkan pada hari kekasih ini terlalu umum dan melampaui batas-batas kesederhanaan. Islam memang agama kasih sayang, tolong-menolong dan merangsang supaya bersatu hati, tetapi hendaklah berjalan di bawah payung iman dan takwa.

ISLAM DAN VALENTINE

ASAL-USUL VALENTINE

Sejarah asal hari ini mempunyai hubungan dengan pemujaan berhala dan patung dalam masyarakat orang Rom sebelum 17 Abad yang lalu. Perayaan ini pada mulanya di perkenalkan dalam masyarakat mereka sebagai hari mencintai tuhan atau patung pujaan.

Antara lagenda yang tersebar di kalangan orang Rom dan kemudiannya di percayai penganut agama Kristian, kononnya Romelios Datuk Bandar Rom, pernah di susuli seekor binatang ganjil. Sejak itu ia mendapat kekuatan tenaga dan fikiran yang luar biasa.

Orang Rom menjadikan peristiwa yang berlaku pada tarikh 14 Februari itu, sebagai sejarah bagi perayaan tahunan mereka yang diadakan secara besar-besaran. Antara upacara rasmi pada hari itu ialah menyembelih anjing dan kambing betina, kemudian darahnya di lumur pada badan dua pemuda, kemudian di basuh dengan susu, sebelum mereka di arak di tengah-tengah Rom.

Ketika perarakan berlangsung, kedua-dua pemuda itu memegang kulit anjing dan kambing yang di sembelih dan masih berlumuran darah, mereka mencalitkan darah itu kepada siapa sahaja yang sempat di calit. Anak-anak gadis bangsa Rom sangat suka jika badan mereka sempat di calit darah oleh dua pemuda itu, kerana dipercayai mereka mampu mengandung dan tidak akan mandul.